Muinsuskaitselised objektid

  • 19011/ Eratellija / Pärsti mõisa jääkeldri (reg.nr.14755) muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimisprojekt
  • 2015-34/ Lahmuse Kool / Lahmuse kooli territooriumil asuva keldri ehitustehnilised uuringud ja muinsuskaitse eritingimused konstruktsioonide korrastamiseks
  • 2015-28/ Tarvastu Vallavalitsus / Uue-Suislepa mõisa peahoone lõunafassaadi rõdu ja rõdualuse terrassi taastamine. Restaureerimisprojekt.
  • 2015-21/ Viljandi Linnavalitsus / Viljandi Ordulinnuse nn Danskeri müüri konserveerimistööd
  • 2015-06/ Viljandi Kutseõppekeskus / Vana-Võidu mõisa peahoone (ehitismälestis reg nr14690) juurdeehituste lammutus- ja fassaadide restaureerimisprojekt
  • 2014-24/ OÜ Silindia Ehitus / Vana-Võidu mõisa karjakastelli (reg.nr.14696), VÜKK õppehoone B-korpuse ehitusprojekti muudatus. Kandekonstruktsioonide tööjoonised.
  • 2014-22/ OÜ Mahe Group / Õisu mõisa pesuköögi (reg.nr.14467) elamuks kohandamise ehitusprojekt/ 218,6m²
  • 2012-11/ OÜ Tori Matkakeskus / Tori mõisa jääkeldri (reg.nr.16830) muinsuskaitse eritingimused ja kohvik-infopunktiks kohandamise ehitusprojekt/ 119,8m²